vrata2020

Certifikát EKO-KOM

Certifikát EKO-KOM

EKO - KOM

Dôležité osvedčenie potvrdzujúce splnenú povinnosť v spätnom odbere a využití odpadu za rok 2017 opäť získala v minulých dňoch spoločnosť Lomax. Oficiálne je tak doložené, že firma nakladá ekologicky s odpadmi pochádzajúcimi z obalov, ktoré odovzdáva na recykláciu a je teda možné ich ďalej efektívne využiť. Vlani Lomax odovzdal na spracovanie napríklad cez štyri tisíc ton plastu alebo viac ako 4800 ton papiera. Získané osvedčenie je tak ďalším dôkazom toho, že Lomax pristupuje zodpovedne nielen k samotnej konštrukcii a výrobe modernej tieniacej techniky či garážových brán, ale aj k súvisiacim činnostiam, ktoré sú s chodom firmy nutne spojené. Medzi najdôležitejšie z nich patrí práve premyslené odpadové hospodárstvo.

Podľa spoločnosti EKO-KOM, ktorá osvedčenie vystavuje a o odber vytriedeného odpadu sa stará, sa za uplynulých pätnásť rokov podarilo dokopy vytriediť a recyklovať vyše osem miliónov ton odpadu z obalov. Predstavuje to zhruba rovnaký objem, ako má hora Říp.

EKOKOM-2017